За екип „Счетоводство“ основна цел е счетоводното обслужване да е такова, че клиентът да не мисли за него. В същото време да получи максимална финансова защитеност на бизнеса си в съответствие с изискванията на законодателството. Така се избягват претенции от страна на данъчните и на други контролиращи органи. В екип „Счетоводство“ работят хора, които в продължение на много години се занимават със счетоводство и финанси. Те имат опит с различни сфери на бизнеса, а също и с бизнес с различна големина. На разположение имат и всички необходими съвременни технологии и лицензирани програмни продукти. Ето защо са в състояние да обезпечат финансовата защита и да дадат отговор на въпроси с различна степен на сложност на всички клиенти на счетоводната къща „Веста консулт“.

Опитът на екипа е по европейски проекти, финансирания по Национален инвестиционен фонд, дългосрочно командироване на персонал в Европейският съюз с удостоверение А1 от НАП, международен транспорт, внос и износ на автомобили в ЕС и ЕИО и в трети държави, водене на материални запаси при търговци с множество артикули за продажба, осчетоводяване на он-лайн магазини и още много други.

Работим с клиенти от най- различни сфери на частния и публичния сектор:

~ медицина;

~ търговия;

~ строителство;

~ производство;

~ земеделие;

~ услуги;

~ иновации;

~ ИТ технологии;

~ транспорт;

~ туризъм;

~ хотелиерство;

~ ресторантьорство;

~ обслужваме посолства;

~ политически партии;

~ фондации;

~ и други;

счетоводна къща "Веста консулт"