Пазим пълна конфиденциалност, включително при защита на софтуера с икономическа информация.