Петрова

Валентина Петрова – Главен счетоводител, управител, данъчен експерт в счетоводна къща „Веста консулт“.

Притежава също и Сертификат по Международни Счетоводни Стандарти:

Петрова