Референции за счетоводна къща „Веста консулт“:

Ето какво казват клиентите за счетоводството и останалите услуги, които получават от счетоводна къща „Веста консулт“:

 Референция от „Айсиджен Корпорейшън“ООД:

счетоводна референция

Референция от „Милтех“ ЕООД:

счетоводна референция