Стартираме дейността си през 1990 г. и от тогава сме се разраснали до консорциум, създаден по ЗЗД. Предоставяме на клиентите си удобството от потребяването на широк набор от услуги. Освен цялостно счетоводно и ТРЗ обслужване, ние сме специалисти сме и в други области. Предлагаме консултантски услуги, икономически анализи, бизнес планове, регистрация и пререгистрация на фирми, юридически услуги, предимно по данъчното, търговското, осигурителното и трудовото законодателства. Занимаваме се и с извършването на преводи и легализация и други.

Работим с клиенти от най- различни сфери на частния и публичния сектор. Такива като: търговия, строителство, производство, земеделие, услуги, иновации, ИТ технологии, медицина, транспорт, туризъм, ресторантьорство. Също така обслужваме посолства, политически партии, фондации и други. В счетоводна къща „Веста Консулт” се държи на натрупаната през годините разнообразна и богата практика и на екип от счетоводители, финансисти, икономисти и юристи.